Vi leverer håndlaftede tømmerhus og hytter, så vel som anneks, stabbur, garasjer, uthus, grillstuer og gapahuker. Kunden kan selv velge om laftetømmeret skal være kantet eller rundt.
Under hele produksjonen i Russland vil våre kunder  få tilsend bilder av laftingen.

Våre tømmerbygg laftes i Russland i henhold til norske tradisjoner.
Vi kan levere nedtørket laftetømmer med kvaliteter som er fullt på høyde med norske produsenter.
Det blir benyttet seinvokst furutømmer, som er hentet fra nordvest Russland på grensen til Murmansk og Vologda, i områdene mellom Ladoga og Onega sjøene.
Laftetømmeret har mye malme og grove dimensjoner, sammenlignet med norsk furutømmer.