Når vår produsent har laftet bygget ferdig i Russland, blir hver stokk merket og plukket ned, for så å bli  pakket  i passende pakker. Deretter blir pakkene lastet på seimitrailer med kapell, og sendt til bestemmelsesstedet i Norge.

Vi har i en årrekke benyttet samme norske montører og utstyr til montering av våre tømmerbygg.
Dette sikrer deg en rask og god leveranse, med minimale sjanser for problemer i ettertid.
Svært ofte monterer vi tømmerbyggene i samarbeide med våre kunder. Dette er kostnadsbesparende og lærerikt for kunden.

Bilder fra ankomst og montering

Ankomst
Montering